„Let´s dispose of good English“ 

 

Disponujme dobrou znalostí angličtiny! Takto to chápeme my a další uživatelé angličtiny jako linguy francyDispose je pro nás disponovat, nakládat i ovládat. Ale pro Brity by byla výše uvedená věta urážkou, která by jistě eskalovala v panevropský konflikt. Dispose of something totiž neznamená to, co nás hned na prvnípohled a na první poslech napadne, není to disponovat. Dispose odjakživa znamenalo vyhoditzbavit se něčeho.

Zbavte se britské angličtiny, zní v uších rodilému Britovi

Jenže v dnešní Evropské unii se to vyvíjí jinak. Tento význam už zcela běžně najdete i v různých internetových slovnících. Tradiční slovníky z Oxfordu čCambridge o tomto významu ale dál mlčí. My nerodilci tu angličtinu prostě kroutíme, jak se nám zlíbí a chudák rodilý mluvčí pak nerozumí!

Může z toho být vážně nejeden průšvih. Tak si představte třeba nařízení v oblasti policejníspolupráce EU, které by stanovovalo následující: All Member States must dispose of up-to-date lists of dangerous offenders. (Všechny členské státy se musí zbavit aktuálních seznamůnebezpečných delikventů.)

V tu chvíli brázdí anglické hvozdy opět stovky hrdlořezů a Londýn se po setmění stávádomovem protáhlého zlověstného stínu ostré čepele… Přeháním.

Další, tentokrát reálný, příklad (a bez legrace) je vybrán z dokumentů Evropské komise:

… neither the organisation nor the public authorities had power, at any time, freely to dispose of those resources

… subjekt ani veřejné orgány nemohly v žádném okamžiku těmito prostředky volnědisponovat

Asi vás napadá„Jenže co s tím naším disponovat?“ V jednoduchosti je síla: v mnoha kontextech stačí „have, nebo have at disposal (to kupodivu funguje), nebo possess.

 

Disponujme dobrou znalostí angličtiny!