Autor: Ivana Hrubá

PÁR SLOV K ANGLICKÉ TERMINOLOGII GDPR

Termín účinnosti nařízení GDPR se nezadržitelně blíží, proto jsem se rozhodla dnešní příspěvek věnovat anglické terminologii GDPR. Potíže s jejím použitím mohou pramenit ze tří oblastí. Zaprvé nesprávné používání spíše obecných slov, zadruhé jsou tu anglické termíny, které nelze do češtiny převést jednoslovně, zatřetí se v nařízení vyskytují termíny, kde by rodilý mluvčí na rozdíl od evropského...

DISPOSE OF SOMETHING NEZNAMENÁ NĚČÍM DISPONOVAT

První ze série anglických výrazů, které v kontextu společného dorozumívacího jazyka v Evropě mění význam. Nejen my přispíváme k neřízené a neřiditelné proměně angličtiny.   „Let´s dispose of good English“    Disponujme dobrou znalostí angličtiny! Takto to chápeme my a další uživatelé angličtiny jako linguy francy. Dispose je pro nás disponovat, nakládat i ovládat. Ale pro Brity by byla výše uvedená věta urážkou,...

BANKRUPTCY VERSUS INSOLVENCY

Vyjádřit v angličtině výstižně rozdíl mezi platební neschopností, insolvencí, úpadkem a konkursem bývá oříšek, k jehož rozlousknutí náhodné ani promyšlené střídání slov insolvency a bankruptcy často nestačí.   Každý právník zabývající se insolvenčním právem komunikující s anglicky hovořícími klienty se již patrně někdy ocitl v oné nezáviděníhodné situaci, kdy je třeba v angličtině podat informaci o stavu insolvenčního řízení...

TO INFORM, TO NOTIFY, TO REPORT ANEB JAK POUŽÍVAT SYNONYMA V PRÁVNÍ ANGLIČTINĚ

V první lekci snad každé učebnice právnické angličtiny se píše, že synonymie je v právním jazyce nepřípustná. Tato zásada by se ovšem neměla minout smyslem. Pravidlo vyhýbání se synonymickým vyjádřením pevně vymezených pojmů má samozřejmě své místo v každém odborném stylu. Cílem odborného textu je totiž srozumitelně a jednoznačně popsat danou problematiku a potažmo docílit...