Pracovní právo v angličtině

 

Celkem 6x 45 minut
Dle vašich preferencí
V sídle vaší společnosti

CENA: 16.000,- Kč/6 X 45 MINUT/1-4 osoby (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU)

Pokud chcete seminář pro více osob, je za každou další osobu cena 3.100,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Advokáti a jiní právníci musí často vysvětlovat právní úpravu českého pracovního práva zaměstnancům či zaměstnavatelům, kteří nehovoří česky. Proto vnímáme velkou potřebu kurzu právnické angličtiny v oblasti pracovního práva. Toto téma se často podceňuje, ale zákoník práce zavádí řadu českých specifických institutů, které se nesnadno překládají a je těžké zvolit vhodný termín tak, aby to cílového čtenáře nevedlo ke špatné interpretaci. V semináři pracujeme s nejběžnějšími autentickými dokumenty, jako jsou pracovní smlouva, pracovní řád, dohoda o provedení práce a pracovní činnosti, a také s problematikou ukončení pracovního poměru a následných sporů se zaměstnavatelem. Na tyto dokumenty se v semináři díváme z pohledu anglického jazyka. 

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Terminologie pracovního práva s důrazem na použití v kontextu
  • Jazyková cvičení (modální slovesa, kolokace, podmínkové věty, atp.)
  • Příprava právních dokumentů v angličtině (písemný projev)
  • Podání právní informace stranám pracovní smlouvy (ústní projev)
  • Zdroje informací a podklady

Garant a lektoři

Ondřej Klabal, anglista a hispanista, překladatel a tlumočník, absolvent Právnické fakulty, MU
Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka, absolventka Právnické fakulty, UK

Objednávka

Prosím poptávejte přímo na emailu ivana.hruba@belisha.cz nebo telefonicky na 737 576 318