Právní angličtina: pracovní právo

 

Celkem 6x 45 minut
19. 7. 2016 od 9,00 hod.
V sídle vaší společnosti, nebo v Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady

CENA: 12 000 KČ/6 X 45 MINUT (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU) + 3100 Kč za každého dalšího studenta. Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Advokáti a jiní právníci musí často vysvětlovat právní úpravu českého pracovního práva zaměstnancům či zaměstnavatelům, kteří nehovoří česky. Proto vnímáme velkou potřebu kurzu právnické angličtiny v oblasti pracovního práva. Toto téma se často podceňuje, ale zákoník práce zavádí řadu českých specifických institutů, které se nesnadno překládají a je těžké zvolit vhodný termín tak, aby to cílového čtenáře nevedlo ke špatné interpretaci. V semináři pracujeme s nejběžnějšími autentickými dokumenty, jako jsou pracovní smlouva, pracovní řád, dohoda o provedení práce a pracovní činnosti, a také s problematikou ukončení pracovního poměru a následných sporů se zaměstnavatelem. Na tyto dokumenty se v semináři díváme z pohledu anglického jazyka. 

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Terminologie pracovního práva s důrazem na použití v kontextu
  • Jazyková cvičení (modální slovesa, kolokace, podmínkové věty, atp.)
  • Příprava právních dokumentů v angličtině (písemný projev)
  • Podání právní informace stranám pracovní smlouvy (ústní projev)
  • Zdroje informací a podklady

Garant a lektoři

Ondřej Klabal, anglista a hispanista, překladatel a tlumočník, absolvent Právnické fakulty, MU
Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka, absolventka Právnické fakulty, UK

Objednávka