Legal English: Negotiation Skills

Celkem 3 x 45 minut 
Datum: dle vašich potřeb
V naší společnosti Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady

CENA: CENA: 6 000 KČ/3 X 45 MINUT/osoba (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU) + 1600 Kč za každou další osobu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jedná se o hodinový workshop argumentačních dovedností v angličtině. Jako téma jsme tentokrát zvolili negociaci ohledně vzniku nároku na náhradu škody. Smyslem je, aby si účastníci ověřili své argumentační dovednosti a získali větší jistotu pro exaktní vyjadřování, a to jak na úrovni denotační, tak konotační. Všem nabízíme individuální zpětnou vazbu nejen ke gramatice, výslovnosti a co nejangličtějšímu vyjadřování, ale i k non-verbálnímu umění přesvědčit. 

Na tento workshop navazuje (od 17,15 hod., respektive od 18,30 hod.) Legal English: Writing Skills. Lze je absolvovat ve stejný den, prosíme, abyste to uvedli v poznámce ke kurzu.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

  • Zasvěcení do simulované situace (klíčová terminologie a fráze)
  • Právní argumentace 
  • Vyhodnocení a zpětná vazba

GARANT A LEKTOŘI

Mgr. Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka

FORMA STUDIA

Prezenční

OBJEDNÁVKA