Legal English: Negotiation Skills

Kdy? 

Dle vašich preferencí

Kde? 

Ve vaší společnosti

Za kolik?

10.000,- KČ/3 X 45 MINUT/1-4 osoby (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU) + 1600 Kč za každou další osobu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jedná se o workshop argumentačních dovedností v angličtině. Jako téma jsme tentokrát zvolili negociaci ohledně vzniku nároku na náhradu škody. Smyslem je, aby si účastníci ověřili své argumentační dovednosti a získali větší jistotu pro exaktní vyjadřování, a to jak na úrovni denotační, tak konotační. Všem nabízíme individuální zpětnou vazbu nejen ke gramatice, výslovnosti a co nejangličtějšímu vyjadřování, ale i k non-verbálnímu umění přesvědčit. 

Na tento workshop navazuje Legal English: Writing Skills. Lze je absolvovat ve stejný den.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

  • Zasvěcení do simulované situace (klíčová terminologie a fráze)
  • Právní argumentace 
  • Vyhodnocení a zpětná vazba

GARANT A LEKTOŘI

Mgr. Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka

FORMA STUDIA

Prezenční

OBJEDNÁVKA

Poptávku prosím pošlete přímo na email ivana.hruba@belisha.cz nebo volejte na tel. 737 576 318