Legal English: Writing Skills

Celkem 3 x 45 minut 
Datum: dle vašich potřeb
Ve vaší společnosti

CENA: 10.000,- Kč/6 X 45 MINUT/1-4 osoby (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU)

Pokud chcete seminář pro více osob, je za každou další osobu cena 1.600,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jedná se o hodinový workshop formulačních dovedností v angličtině. Účastníci se v jeho rámci vyzkouší sepsat dohodu stran týkající se nároku na náhradu škody. Smyslem je, aby si účastníci ověřili své písemné dovednosti a získali větší jistotu pro exaktní vyjadřování v souladu se zásadou KISS. Všem nabízíme zpětnou vazbu ke gramatice, co nejangličtějšímu vyjadřování a terminologii, ale i ke strukturování anglických písemností, psaní čísel, odkazů, atp. Na základě workshopu je možné domluvit si vlastní jazykové konzultace a poradenství.

Tomuto workshopu předchází Legal English: Negotiation Skills. Lze je absolvovat ve stejný den, prosíme, abyste to uvedli v poznámce ke kurzu.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Znalost anglického jazyka na úrovni B2 (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

  • Zasvěcení do simulované situace (klíčová terminologie a fráze)
  • Sepsání samotného memoranda 
  • Vyhodnocení a zpětná vazba

GARANT A LEKTOŘI

Mgr. Ondřej Klabal, překladatel a právník

FORMA STUDIA

Prezenční

OBJEDNÁVKA