Právní angličtina: pojišťovnictví

 

Celkem 6x 45 minut
16. 8. 2016 od 9,00 hod.
V sídle vaší společnosti, nebo v Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady

CENA: 12 000 KČ/6 X 45 MINUT (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU) + 3100 Kč za každého dalšího studenta. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Na co se zaměříme

  • základní terminologie pojišťovnictví
  • práce s autentickými dokumenty z praxe - smlouvy
  • druhy pojištění - povinná pojištění, pojištění jednotlivců i společností 
  • spolehlivé zdroje informací

 

Co musíte umět

Garant a lektoři

Ondřej Klabal, anglista a hispanista, překladatel a tlumočník, absolvent Právnické fakulty, MU

Objednávka