Právní angličtina: insolvenční řízení

 

Celkem 6x 45 minut
Datum a čas dle dohody s klientem
V sídle Vaší společnosti

CENA: 16.000,- Kč/6 X 45 MINUT/1-4 osoby (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU)

Pokud chcete seminář pro více osob, je za každou další osobu cena 3.100,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Přihláška Jednodenní seminář účastníky seznámí s terminologií insolvenčního práva. Jedná se o jednu z nejtěžších oblastí vzhledem k odlišnostem terminologie v různých jurisdikcích a také proto, že i čeština používá v této oblasti specifické kolokace. V semináři pracujeme s nejběžnějšími autentickými dokumenty, jako jsou prohlášení o úpadku, zahájení konkurzního řízení, přihlášky pohledávek atp. Otestovat své stávající znalosti můžete v našem malém testu. Kurz je určen pro interní překladatele, nebo pro právníky. Kurz bude přizpůsoben cílové skupině dle jejich potřeb a vstupních znalostí.

Vstupní předpoklady

Obsahová náplň

  • Vysvětlení klíčových institutů insolvenčního práva v ČR a srovnání s ostatními jurisdikcemi (US, EU, UK)
  • Komparace slovních spojení pro vyjádření stejného v obou jazycích
  • Rozbor/ překlad autentických textů
    • překlad prohlášení o úpadku
    • výzva věřitelům k přihlášení pohledávek
  • Zdroje informací a podklady
  • V závislosti na vstupním hodnocení případné zařazení dalších jazykových aspektů

Garant a lektoři

Mgr. Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka

Forma studia

Prezenční i distanční

Objednávka