Mergers and Aquisitions

Celkem 6 x 45 minut 
V sídle vaší společnosti v Praze

CENA: 25.000,- Kč/6 X 45 MINUT/1-4 osoby (CENA ZAHRNUJE: ŠKOLENÍ, MATERIÁLY PŘIPRAVENÉ NA MÍRU). Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tento seminář účastníky provede přípravou podkladů fúze a akvizice, které se zpravidla připravují přímo v angličtině. Smyslem je především poukázat na některé chyby, které se často v souvislosti s těmito dokumenty objevují. V ústředí zájmu je tak především jazyková a stylistická stránka, ovšem termíny také rádi vysvětlíme či doplníme jemné nuance, bude-li to třeba. Výstupem z kurzu bude vzor některých dokumentů, jako je např. Letter of Intent, Power of Attorney, Escrow Agreement, atp.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Znalost anglického jazyka na úrovni B2/C1 (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

  • Přehled klíčových institutů a dokumentů v angličtině
  • Číselná vyjádření Zdroje informací a podklady
  • Slovesné kolokace (grant a power-of-attorney, accept power-of-attorney, atp.)
  • Podmínkové věty

GARANT A LEKTOŘI

Mgr. Dagmar Štědrá, právnička a překladatelka a další právníci a překladatelé

FORMA STUDIA

Prezenční

OBJEDNÁVKA